Alptuğ İstek
 
  Ana Sayfa
  İletişim
  Atatürk
  Atatürk Resimleri
  Atatürk'ün Gizemi
  ATATÜRK'ÜN VASiYETNAMESi
  YASAMINDAKi 9 RAKAMI
  Türkçe
  Türk Dili
  Türkçe Konuş
  Genel Kültür
  TÜRKLER HAKKINDA
  Milliyetci Sözlük
  Bozkurt nedir ?
  12 Eylül nedir ?
  Padişahlar Niçin Hacca Gitmezdi?
  HZ.MUHAMMEDİN TÜRKLER HAKKINDA SÖZLERİ
  OSMANLI TARiHiNDE iLKLER
  DARBE NEDiR?
  2, DÜNYA SAVASINDAN BİLİNMEYENLER
  TÜRKLERİN ÖZELLİKLERİ
  ÜLKELERİN SEMBOLLERİ
  TARiHTEN HAZIR CEVAPLAR
  İHANET
  MAHSUN KIRMIZIGÜL GERÇEĞİ
  ORHAN PAMUK
  ONLAR NEDEN ANLAR
  pkk KATLiAMLARI
  Milliyetçi
  HAREKETLi BAYRAKLAR
  VATANSEVER ÖZLÜ SÖZLER
  NEDEN BABA NEDEN
  MiLLiYETÇi NiCKLER
  TÜRK SÖZLERi
  Bozulan Türkçe
  Turancılık
  Biz Kimiz !
  Okunması Tavsiye edilen kitaplar
Milliyetci Sözlük

üLkü: Amaç ediniLmiş ideaL, uLaşıLmak istenen hedef.

üLkücü: Türk miLLiyetçiLiği üLküsünü gerçekLeştirmek isteyen ve bu uğurda mücadeLe veren kişi.

üLkü OcakLarı: 1968 yıLında üLkücü Hareket mensupLarının fikirLerini kurumsaLLaştırmak için
kurdukLarı derneğin adı.

üç HiLaL: OsmanLı DevLeti'nin bayrağı. Üç kıtada hakimiyetin simgesidir. Asya, Avrupa ve Afrika'daki
hakimiyeti temsiL eder. 9 Şubat 1969 yıLından itibaren MHP'nin ambLemi oLmuştur. Kırmızı, üLkenin ve devLetin
şehidLerin kanıyLa ayakta durduğu anLamına geLir, Beyaz ise, devLetin şeffaf, temiz ve adaLetLi oLduğunu ifade eder.

3 Mayıs TürkçüLük Günü: TürkçüLüğün, düşünceden harekete geçtiği gün oLarak kabuL ediLdiği 3 Mayıs 1944 yıLını
anmak amacıyLa her yıL kutLanan "TürkçüLük Günü"dür..

Türk-İsLam üLküsü: üLkücü Hareket'in 1970'Li yıLLardaki ideoLojik Kaynağıdır. TürkLüğü beden, isLamiyeti ruh
sayan, miLLetini Dünya'nın bir numaraLı devLeti yapmak özLemini taşıyan; Dünya TürkLüğü'nün, İsLam Dünyası'nın
ve bütün mazLum MiLLetLerin umudu oLabiLme üLküsü. "Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar MüsLüman" sLoganı
bu üLküden geLmektedir.

TürkçüLük: Türk ırkının kutsaLLığını savunan sistem.

Turan: Tüm Türk DevLetLerinin bir bayrak ve devLet aLtında topLanması iLe kuruLacak devLet, Vatan.

Reis: üLkücü Hareket'te teşkiLat önderLerine veriLen gayriresmi ünvandır.

Ötüken: TürkLerin anayurdu oLarak biLinir. Göktürk DevLeti'nin sınırLarı içinde kaLan bu kent, Türk MiLLiyetçiLeri için
"KutLu Yurt" oLarak da adLandırıLır..

Doktrin: üLkücü Hareket'in fikri ve siyasi aLt yapısı.

KızıL eLma: Türk MiLLiyetçiliği'nin terminoLojisinde "Cihan Hakimiyeti"nin simgesi oLarak kuLLanıLan kavram.

iLay-ı KeLimetuLLah: ALLAH'ın ismini yüceLtmek ve her yere taşımak.

Erciyes Zafer KuruLtayı: Kayseri'nin Tekir YayLası'nda Erciyes Dağı'nın etekLerinde düzenLenen ve üç gün süren KuruLtay.

Dokuz Işık: üLkücü Hareketin fikir aLt yapısını temsiL eder. Sırasıyla: Milliyetçilik, Ülkücülük, Ahlâkçılık,
Toplumculuk, İlimcilik, Hürriyet ve Şahsiyetçilik, Köycülük, Gelişmecilik, Endüstri ve Teknikçilik.

Börteçine: Türk mitoLojisinde TürkLerin Ergenekondan çıkışLarında, demir dağı eritmeLerini sağLayan ve yoL gösteren kurttur. MoğoL diLindeki anLamı ise Bozkurt'tur.

Başbuğ: Türk miLLetinde baş, başkan, komutan anLamLarına geLen sıfat. üLkücüLer "başbuğ" tanımını "ALparsLan TÜRKEŞ"
için kuLLanmıştır.

Asena: Türk mitoLojisinde dişi Kurt.

aLperen: aLp savaşçı, Eren ise derviş anLamındadır. ALperen, AnadoLuyu TürkLeştirmek ve İsLamLaştırmak için
Ortaasya'dan geLen TürkLer'e veriLen addır.

 
   
Reklam  
   
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=